Date:
oktober 2023
Keywords:
Meetings, Presentaties, Plug & Play.

Gemeente Maastricht 

Al enkele jaren is de Gemeente Maastricht druk bezig met de gebiedsontwikkeling van het Sphinxkwartier en het Frontenpark. Zo wordt oud industrieel erfgoed herbestemd en gecombineerd met nieuwe architectuur en de aanleg van een nieuw park. Van tijd tot tijd zijn er momenten waarop belanghebbenden of stakeholders moeten worden geïnformeerd. Daarvoor kiest men een plek die en deel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling en die multifunctioneel kan worden ingezet tijdens de hiermee verband houdende activiteiten.  

Informatievoorziening 

De gebiedsontwikkeling gebeurt op basis van een meerjarig plan. Naar mate de gebiedsontwikkeling vordert is er een noodzaak om belanghebbenden en stakeholders van tijd tot tijd te informeren. Studio Radium biedt met haar ruimte en faciliteiten de perfecte plek om dit in verschillende vormen te kunnen doen. Zo werden bijvoorbeeld tijdens een van de bijeenkomsten break-out sessies georganiseerd voor maar liefst 15 groepen. 

Algemene bijeenkomsten en burgerparticipatie  

Met regelmaat houdt de gemeente Maastricht een algemene bijeenkomst in onze studio. Tijdens deze bijeenkomsten worden burgers of stakeholders ontvangen en op interactieve wijze geïnformeerd. Hierbij kan men denken aan openbare vergaderingen, vragenrondes, burgerpanels waar burgers hun mening kunnen geven op wat dan actueel is. 

Interactieve mogelijkheden van de studio 

Daarnaast biedt onze studio de mogelijkheid om bijeenkomsten via stream uit te zenden wanneer stakeholders bijvoorbeeld over diverse locaties verspreid zijn en reizen om welke reden dan ook niet mogelijk is of wanneer men ook burgers thuis wil bereiken. Op deze wijze kan Studio Radium voor gemeenten een perfect pakket aan mogelijkheden bieden waarmee mensen betrokken blijven bij beleidsplannen. 

Chat openen
Hallo! Kunnen we je helpen?
Hello!